PISMO DO KOMISJI WERYFIKACYJNEJ W SPRAWIE R 4/17

OŚWIADCZENIE Z DNIA 5 STYCZNIA 2018 r.STAN FAKTYCZNY


DECYZJA PREZESA URZEDU MIESZKALNICTWA Z 1999 ROKU


DECYZJA SAMORZADOWEGO KOLEGIUM ODWOLAWCZEGO Z 2001 ROKU


DECYZJE PREZYDENTA LECHA KACZYNSKIEGO Z 2003 ROKU


PISMO ZARZADU DOMOW KOMUNALNYCH O WYZNACZENIU TERMINU PRZEKAZANIA NIERUCHOMOSCI Z 2004 ROKU


PROTOKL PRZEKAZANIA/PRZEJECIA NIERUCHOMOSCI, POMIEDZY URZEDEM MIASTA A SPADKOBIERCAMI Z 2006 ROKU


AKT NOTARIALNY POMIEDZY URZEDEM MIASTA A SPADKOBIERCAMI Z 2006 ROKU